Toimihenkilöt

Jokainen FBC Turun joukkue koostuu pelaajien ohella joukkueen toimihenkilöistä. Toimihenkilöitä ovat valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat. Juniorijoukkueissa toimihenkilöt valitaan pelaajien vanhemmista tai aikuisjoukkueissa mahdollisesti täysi-ikäisistä pelaajista. Vanhemmissa junioreissa (C-jun ja vanhemmat) ainakin yksi joukkueen valmentajista tulee seuran toimesta vanhempien ulkopuolelta. Joukkueen perustamisen ja jatkumisen ehtona on, että joukkueelle löydetään toimihenkilöt tai heidän tehtävänsä pystytään muuten organisoimaan. Toimihenkilöiden kulut korvataan.

Valmentaja

FBC Turku pyrkii organisoimaan jokaiselle joukkueelle vähintään yhden valmentajan. C-junioreissa ja tätä nuoremmissa valmentajat ovat pääsääntöisesti pelaajien vanhempia. Jokaisella joukkueella olisi hyvä löytää vähintään kaksi valmentajaa, mikä helpottaa valmennustyötä. Jokaiselle valmentajalle maksetaan tehtävästä kulukorvausta. Valmentajille pyritään järjestämään koulutusta niin seuran sisäisesti kuin Salibandyliiton toimesta kunkin valmentajan oman mielenkiinnon mukaan. Kaikki koulutus on valmentajille aina ilmaista.

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtaja toimii joukkueen yhdyshenkilönä niin pelaajien, vanhempien, valmentajien, seuran kuin Salibandyliiton suuntaan. Joukkueenjohtaja vastaa osaltaan toiminnan organisoinnista ja toteuttamisesta. Joukkueenjohtajia opastetaan toimeensa ja heille jaetaan tarvittavat materiaalit mm. joukkueenjohtajan opaskirja.

Rahastonhoitaja 

Rahastonhoitaja on joukkueen tilinkäyttäjä ja vastaan joukkueen laskujen maksamisesta sekä osaltaan kuukausimaksujen keräämisestä tai muusta kulujen kattamisesta joukkueen sopimalla tavalla. Rahastonhoitajien kouluttamisesta vastaa toiminnanjohtaja Ville Lintunen, joka järjestää tarvittaessa palavereita kiireellisistä asioista ja jakaa tarvittavia materiaaleja joukkueiden rahastonhoitajille. Seuran pankkina toimii Osuuspankki ja kirjapitäjänä Mirja Mäkinen A+tilit.

Huoltaja 

Huoltaja vastaa joukkueen varusteista ja pelaajien huoltamisesta ottelutapahtumien yhteydessä sekä tarvittaessa myös harjoituksissa. Huoltajille järjestetään seuran yhteistyökumppaneiden toimesta kouluksia. Huoltajille jaetaan tarvittavat materiaalit sekä huoltajanopas. Seuran yhteistyökumppanina urheiluvammojen hoidon osalta toimii Lääkäriasema NEO.