Ohjeistus Salibandy Areenan ja Sport Gardenin käytöstä elokuusta 2020 eteenpäin

Salibandy Areenan ja Sport Gardenin kauden 2020-2021 vakiovuorot pyörähtivät käyntiin 1.8.2020. Vuorojen käyttöön liittyy edelleen huomioitavia asioista. Sport Gardenin ja SB Areenan pukuhuoneet ovat avattu sekä vuorojen vaihtotilanteiden osalta palattu normaaliin käytäntöön. Oleellista harjoittelun kannalta on muistaa seuraavat asiat ja rajaukset:

  1. Kipeänä ei tule koskaan harjoitella tai pelata. Toki tämä on haaste syksymmällä, kun Suomessa yksi jos toinenkin on tällöin usein niiskuttanut. Kynnys harjoituksista poissaololle tulee pitää kuitenkin näissä olosuhteissa matalana ja ketään ei tule painostaa harjoituksiin tai peleihin.
  2. Jos ryhmän pelaaja tai toimihenkilö matkustaa ulkomaille muualle kuin vähäisen korona altistuksen maiksi määriteltyihin Viroon ja Norjaan, niin hänen tulee olla suositusten mukaan 14 päivää omaehtoisessa karanteenissa ja luonnollisestikaan ryhmän pelaaja tai toimihenkilö ei voi tällöin osallistua harjoituksiin tai peleihin.
  3. Kädet tulee aina pestä tai desinfioida harjoittelemaan tultaessa. Hygieniasta on hyvä muutenkin pitää kiinni, mutta erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa käsien puhtaanapitoon. Kädet on hyvä pestä tai desinfioida myös hallilta lähdettäessä tai viimeistään kotona. Olemme panostaneet siihen, että halleilla olisi riittävästi desinfiointipisteitä.
  4. Vuoroja käyttävän joukkueen tai ryhmä tulee tarvittaessa pystyä nopeastikin toimittamaan tieto vuorollaan olleista henkilöistä. Suosittelemme siksi kaikkia käyttämään nettipohjaisia ilmoittautumisjärjestelmiä esim. MyClub tai Nimenhuuto. Jos käytössänne on tällainen järjestelmä, jonka avulla myös muut paikalla olleet voidaan helposti päätellä, niin vuoron käyttäjän ei tarvitse pitää kirjaa paikalla olleista esim. vanhemmista. Muussa tapauksessa tarvittaessa myös tieto vuoroanne seuraamassa olleista henkilöistä tulee myös kyetä toimittamaan.
  5. On syytä edelleen välttää tilanteita joissa tarpeettomasti odotetaan vuorojen vaihtoa kentän laidalla tai kahviotiloissa. Ulkoalkulämpöjen käyttämistä ja turhaa odotuttamisen välttämistä tulee kaikkien käyttäjien edelleen tehostaa.
  6. Vaikka Salibandy Areenalla ja Sport Gardenilla järjestettävissä tapahtumissa Salibandyliiton määrittämä 500 henkilön yläraja ei yleensä täyty, niin ei ole tarkoituksenmukaista ottaa harjoitusturnausten tai pelien yhteydessä halleja täyteen ihmisiä. Sport Gardenin osalta kokonaishenkilömäärän ylärajana on hyvä pitää 180 henkilöä. Sekä Salibandy Areenan 1.kentän osalta 100 henkilöä ja 2.kentän osalta 200 henkilöä. Luvut sisältävät myös pelaajat ja toimihenkilöt. Salibandy Areenalle voidaan siis yhteensä ottaa 300 henkilöä. Erityisesti turnauspäivien yhteydessä vastuujoukkueen tulee nimetä yksi henkilö seuraamaan jatkuvasti näitä henkilömääriä. Yleistä turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta lisää, kun hallit eivät ole erityisen täynnä ja etäisyyksistä voidaan huolehtia.
  7. Jokaisen ryhmän vastuuhenkilön tulee lisäksi perehtyä ja noudattaa Salibandyliiton antamaan ohjeistusta harjoittelusta ja pelitapahtumista koskien elokuun 2020 jälkeistä aikaa.