Jokainen FBC Turun joukkue koostuu pelaajien ohella toimihenkilöistä. Toimihenkilöitä ovat valmentajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat ja huoltajat. Lisäksi joukkueilla voi olla mm. varustevastaavia, nettisivupäivittäjiä ja managereita. Juniorijoukkueissa toimihenkilöt valitaan pelaajien vanhemmista ja aikuisjoukkueissa toimihenkilönä voi toimia myös täysi-ikäinen joukkueen pelaaja. Vanhemmissa junioreissa (P16/T16 ja vanhemmat) pyrimme siihen, että tarvittaessa ainakin yksi joukkueen valmentajista tulee seuran toimesta vanhempien ulkopuolelta. Joukkueen perustamisen ja jatkumisen ehtona on, että joukkueelle löydetään toimihenkilöt tai heidän tehtävänsä pystytään muuten organisoimaan.

JOUKKUEENJOHTAJA

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen yleisestä toiminnasta. Joukkueenjohtajan tärkeimmät tehtävät ovat tiedotus ja toiminnan hallinnointi. Joukkueenjohtaja toimii joukkueen yhdyshenkilönä niin pelaajien, vanhempien, valmentajien, seuran kuin Salibandyliiton suuntaan. Joukkueenjohtaja vastaa osaltaan toiminnan organisoinnista ja toteuttamisesta. Joukkueenjohtajien opastuksesta tehtäviinsä vastaa FBC Turun toiminnanjohtaja.

Joukkueenjohtajan tehtäviä 

Tiedotus

 • Ottelu- ja harjoitusohjelmien tiedotus joukkueen jäsenille tai vanhemmille yhdessä valmentajien kanssa.
 • Seuran ja joukkueen muista tapahtumista tiedottaminen ja ohjeistaminen (mm. turnaukset, vanhempainpalaverit ja talkoot).
 • Kotisivujen ja muiden järjestelminen päivitys sovitusti joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa.

Hallinto

 • Yhteyshenkilönä toimiminen seuran suuntaan sekä sarjatoiminnan asioissa Salibandyliiton suuntaan.
 • Jäsenasioiden seuranta.
 • Joukkueen budjetin laatiminen yhdessä rahastonhoitajan ja valmentajien kanssa (ei kortteliliiga ikäryhmissä).
 • Joukkueen varainhankinnan organisoiminen yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
 • Joukkueen yhteisesti päättämien varusteiden etc. tilaaminen ja hankinta, jollei tähän erillistä henkilöä. 

Ottelutapahtumat

 • Kotiturnausten / ottelutapahtumien järjestelyistä vastaaminen, toimitsijat ja kahvio.
 • Mahdollisten erillisten turnausmatkojen organisointi.
 • Tarvittaessa bussin ja ruokailuiden järjestäminen vierasotteluihin.
 • Aikataulujen sopiminen yhdessä valmentajien kanssa.
 • Valvojana toimiminen yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa.
 • Palvelusivuston ajantasaisuudesta ja tulospalvelusta huolehtiminen

RAHASTONHOITAJA

Rahastonhoitaja vastaa joukkueen tilikäyttäjänä taloudesta, laskutuksesta ja maksuliikenteestä. Rahastonhoitaja vastaa myös osaltaan joukkueen budjetin laadinnasta ja seurannasta. Rahastonhoitajien opastuksesta tehtäviinsä vastaa seurakoordinaattori ja toiminnanjohtaja.

Rahastonhoitajan tehtäviä

 • Kausittaisen budjetin laatiminen yhteistyössä joukkueenjohtajan ja valmennuksen kanssa.

 • Kausimaksun laskuttaminen pelaajilta MyClub-jäsenrekisterijärjestelmällä.

 • Yhteistyökumppaneiden ja yhteistyötahojen laskuttaminen.

 • Varainhankinnan organisoiminen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.

 • FBC Turun sisäisten maksujen sekä joukkueen ulkoisten maksujen suorittaminen joukkueen tililtä.

 • Joukkueen maksamien palkkioiden ja km-korvausten ilmoittaminen seuran toimistolle kolmen päivän sisällä maksusta.

 • Laskujen ja muiden tositteiden toimittaminen kirjanpitäjälle tai seuran toimistolle maksukuukautta seuraavan kuun 7. päivään mennessä.

HUOLTAJA

Huoltaja vastaa joukkueen varusteista ja pelaajien huoltamisesta ottelutapahtumien yhteydessä sekä tarvittaessa myös harjoituksissa. FBC Turku järjestää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa huoltajille sekä muille asiasta kiinnostuneille toimihenkilöille ensiapu sekä muita terveyteen liittyviä kursseja, jotka antavat työvälineitä urheilijoiden loukkaantumisten ja vammojen nopeaan ensiapuun. Koulutukset ovat maksuttomia kaikille seuran toimihenkilöille. Seuran yhteistyökumppanina urheiluvammojen hoidon osalta toimii Pohjola Sairaala.

Huoltajan tehtävät

Ottelutapahtumat

 • Vastaa pelaajien varustehuollosta sekä huoltotoimenpiteistä.

 • Vastaa joukkueen yhteisistä huoltovarusteista (pallot, ea-laukku, juomapullot, arvoesineet).

 • Toimii valvojana valmentajien sekä joukkueenjohtajan ohella ottelumatkoilla.

 • Tarvittaessa hankkii urheilujuotavat, välipalat ja yms. joukkueen pienet eväät.

Muu toiminta

 • Päivittää joukkueen huoltovarusteita ja täyttää vajaavaisuuksia (pallot, ea-varusteet, juomapullot).

 • Pitää kirjaa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa pelipaitojen numeroista sekä tarvittaessa opastaa ja auttaa seuratekstiilien tilaamisessa.